Ondersteuning bij kanker

Ondersteuning bij kanker, chemo, hormoontherapie en in de herstelfase

Als je de diagnose kanker krijgt, verandert je leven ingrijpend. Behalve de emotionele en mentale schok die je te verwerken krijgt, ga je doorgaans meteen een intensief onderzoeks- en behandeltraject in. De behandelingen bij kanker kunnen flinke bijwerkingen geven. In het toch al zware traject kunnen deze bijwerkingen een extra lichamelijke en emotionele belasting zijn.

Onzekerheid
Er breekt een periode van grote onzekerheid aan, waarin je vaak gespannen en angstig kunt zijn. Deze onzekerheid kan veel van je vergen. Daarnaast kun je ook te maken krijgen met soms ernstige lichamelijke klachten, niet alleen als gevolg van je ziekte maar ook als gevolg van de behandelingen. De bijwerkingen van chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie en bestraling kunnen heftig zijn. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, misselijkheid, huidklachten, gevoelloosheid in handen en voeten, smaakverlies en concentratieverlies. Hormoontherapie kan daarnaast ook overgangsklachten geven. Deze bijwerkingen kunnen er ook toe leiden dat je moedeloos wordt en de energie verliest om de behandeling goed te doorstaan.

Wat kan acupunctuur doen?
Kort en simpel gezegd wordt met acupunctuur je energiehuishouding weer in balans gebracht, zowel lichamelijk als geestelijk, waardoor bovengenoemde klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Dit komt doordat (plaatselijke) energieblokkades, of –tekorten worden opgeheven. In het geval van vermoeidheid bijvoorbeeld is er duidelijk sprake van een energietekort. De behandeling zal er in eerste instantie op gericht zijn je energie te voeden. Bij klachten als misselijkheid is de behandeling vooral gericht op het verbeteren van je spijsvertering. De acupuncturist zal na een uitgebreide intake een plan opstellen dat helemaal is afgestemd op jouw specifieke situatie en klachten.

Verder is de kans groot dat tijdens een acupunctuurbehandeling de spanning in je lichaam afneemt en je geest rustiger wordt. Deze ontspanning kan een positief effect hebben op je gezondheid en welbevinden. Je gaat je dan fitter en sterker voelen waardoor je de behandelingen fysiek beter aan kunt. Het is ook waarschijnlijk dat je emotioneel meer in balans komt. Dat kan heel waardevol zijn in een periode waarin je veel te verwerken krijgt. Misschien heb je er behoefte aan stil te staan bij wat er allemaal gebeurt en gebeurd is. Het kan zijn dat je kijk op het leven verandert. Acupunctuur kan ook in dit mogelijke proces van bezinning en heroriëntatie een waardevolle ondersteuning voor je zijn.

Wanneer beginnen?
Acupunctuur geeft de beste resultaten als er tegelijk met de reguliere behandelingen mee wordt gestart. De kans is dan het grootst dat eventuele bijwerkingen niet optreden of de heftigheid ervan wordt beperkt. Maar ook in een later stadium kan het zinvol zijn met acupunctuur te beginnen. Ook langer bestaande klachten kunnen dan verminderen of zelfs verdwijnen. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is geheel afhankelijk van jouw situatie en de heftigheid van je klachten. De acupuncturist vertelt je er meer over.