Long-Covid

Long Covid en acupunctuur

Nu drie jaar na begin 2020 toen we voor het eerst met de acute vorm van Corona te maken kregen is er een grote groep mensen die na een besmetting met Corona met langdurige klachten blijven kampen.  Dit nieuwe ziektebeeld  wat we pas sinds de eerste besmettingen met Corona kennen heeft de naam Long-Covid gekregen. De term “long-Covid” kan tot verwarring leiden. Het wil niet eggen dat de besmetting met Corona langdurig op de longen is gaan zitten maar is de Engelse benaming voor “lang-Covid” Ofwel langer dan 12 weken klachten na een Corona besmetting. Deze klachten kunnen sterk variëren zowel lichamelijk als geestelijk. De meest mensen met Long Covid hebben een combinatie van verspillende klachten. De meest gehoorde zijn:

Vermoeidheid

Dit is de meest gehoorde klacht bij mensen na een Corona besmetting.  Dit kan van enkele weken tot maanden aanhouden en ook sterk variëren in ernst. Veel mensen geven aan dat het niet als een gewone vermoeidheid voelt maar een gevoel van totale uitputting. Gewone dagelijkse dingen als bijvoorbeeld douchen is vaak al een uitputtingsslag.

Smaak- en reuk verlies

Dit was vooral bij de eerste en tweede golf kenmerkend voor een Corona besmetting. Vaak ging dit gepaard met verminderde eetlust, of een overgevoeligheid voor sterke geuren. Ook een branderige tong, kale plekken op de tong of juist heel veel beslag, een gezwollen tong en gevoelig slijmvlies in de mond kwam daarbij veel voor.

Longklachten

Kortademigheid, benauwdheid, hoesten en plotselinge verergeringen van allergieën zijn kenmerkend voor Corona. Dit kan uiteenlopen van een lichte hoest tot zo heftige benauwdheid dat patiënten in het ziekenhuis opgenomen moeten worden en in het ergste geval zelfs kunstmatig beademd moeten worden. Dit is met name in de acute fase het geval. In de fase erna als zich een Long-Covid ontwikkelt zien we dat de benauwdheid of hoest aanblijft, de conditie sterk achteruit is gegaan en het niet lukt om die weer beter te krijgen. Langdurig hoesten of buiten adem raken tijden het spreken is ook typisch voor Long-Covid.

Spierpijn

Een heel veel gehoorde klacht bij zowel Covid in de acute fase als bij Long-Covid is spierklachten. Extreem vermoeide spieren, verzuring, krachtsvermindering en afgenomen spiermassa zijn hier voorbeelden van. Dit in combinatie met de longklachten en de vermoeidheid maakt revalidatie tijdens Long Covid een langdurig en zwaar traject.

Maag/darmklachten

Misselijkheid, slechte eetlust, darmkrampen of diarree zijn niet de standaard klachten bij een Corona infectie maar komen desondanks toch regelmatig voor. Bij Long-Covid is vooral de slechte eetlust en ontregeld ontlastingspatroon een regelmatig voorkomende klacht.

Hoofdpijn

Zowel in de acute fase als bij Long-Covid komt hoofdpijn veel voor. Vaak is het een stekende heftige hoofdpijn die zich moeilijk met paracetamol laat onderdrukken. Ook kunnen mensen een terugkerende migraine ontwikkelen die ze voor hun Corona besmetting niet eerder hadden.

Concentratie problemen

Met name bij Long-Covid komen concentratieproblemen veel voor. Mensen geven aan een gevoel van watten of mist in het hoofd te hebben.  Dit kan werken of schoolprestaties flink beïnvloeden.

Overprikkelbaarheid

Dit is naast de vermoeidheid en longproblemen een van de meest gehoorde klachten. Letterlijk alle vormen van prikkels komen veel heftiger binnen dan voorheen, gewone huiselijke geluiden, het beeld/geluid van de TV of bijvoorbeeld alle geluiden /geroezemoes in de supermarkt wordt heel slecht verdragen. Dit is vaak lastig uit te leggen aan de omgeving en vaak zie je dat dit tot onbegrip leidt binnen het gezin of werkomgeving.

Mentale klachten

Als gevolg van een combinatie van bovenstaande klachten en de gevolgen daarvan komen vaak ook psychische klachten voor. Lusteloosheid, somberheid, angsten en stressklachten worden vaak genoemd. Doordat functioneren binnen het gezin, werk of druk vanuit de maatschappij veel moeite en energie kost is leidt dit nogal eens tot een burn-out.

Andere klachten

De lijst bovengenoemde klachten is slechts een uitvergroting vaneen deel van de vele klachten die bij Long-Covid voor kunnen komen. Hartkloppingen, slapeloosheid, geheugenverlies, etc. het kan allemaal. Helaas is er geen hokje waarbinnen alle klachten te plaatsen of op te lossen zijn. Een goede acupuncturist kan wel heel waardevol zijn bij het herstel van Long Covid.

Acupunctuur bij Long-Covid

Zoals bij iedere acupunctuurbehandeling wordt ook bij Long-Covid gekeken naar de specifieke klachten waar iemand last van heeft. In een uitgebreide anamnese worden klachten in beeld gebracht en een bandeling zal bij iedereen anders zijn. Al naar gelang het klachtenpatroon wordt de behandeling specifiek op de persoon afgestemd. Zo kan bijvoorbeeld de long energie ondersteund worden om benauwdheidsklachten te verminderen, de milt energie versterken kan helpen om de mist uit het hoofd te krijgen en de concentratie te verbeteren. De Nier energie kan gevoed worden om de basisenergie te versterken.  Maar ook mentale ondersteuning door punten te prikken die meer rust in het hoofd geven of het laten doorstromen van geblokkeerde energie kunnen veel klachten verlichten.